Vad är diabetes?

Diabetes – en pandemi

Diabetes är en av kanske världens mest allvarligaste sjukdomar. Om diabetespatienten inte får rätt vård i form av tabletter eller ett extra tillskott av insulin kan detta leda till allvarliga senkomplikationer och till och med amputation av en arm eller ben om det vill sig riktigt illa då en inflammation sprider sig i kroppen.

Men trotts sjukdomens skadliga och allvarliga verkan på kroppen underskattas den mycket. Andra sjukdomar som cancer och hjärt – kärlsjukdomar ses på många håll som mycket farligare.

”Diabetes har inte den klangen som till exempel cancer har trotts att diabetes är tre gånger vanligare, det är ingen som blir botad och det blir livsfarliga komplikationer.” / Professor Johnny Ludvigsson vid Universitetet i Linköping, i Nyhetsmorgon den 19 november.

Under de senaste 25 åren har diabetes spridits som en löpeld över den amerikanska kontinenten men också över andra delar av världen. Är det våra osunda levnadsförhållanden eller är det nya gener och sämre immunförsvar som är orsaken eller är det våra mycket rena och hygieniska förhållanden.

Under perioden 1985 – 2008 har diabetes ökat med ca 200% och idag lider nästan 18 miljoner amerikaner av sjukdomen och nära 350 000 svenskar samt kanske lika många till utan att veta om det. Sverige är i hälen på Finland vad det gäller mest diabetessjuka av typ 1 i procent av befolkningen, en siffra som placerar Sverige på andra plats efter Finland som har flest diabetessjuka i hela världen räknat i procent.

Vad är diabetes?

Diabetes är många sjukdomar i ett namn, och de olika typerna skiljer sig en aning ifrån varandra. Men det gemensamma är att något är galet med kroppens insulin, vilket är det hormon som kroppen tilldelat ansvaret för att hålla blodsockret på en jämn och hälsosam nivå. När det inte fungerar blir blodsockret för högt eller förlågt, vilket kan skapa förödande komplikationer. Om  blodsockret blir för lågt finns risken att personen hamnar i koma, blir blodsockret förhögt finns risken för att sjukdomen förvärras samt långvariga koncentrationsstörningar, hyperaktivitet och hunger men också inflammationer som senkomplikation.

Insulin

Insulin är ett livsviktigt hormon vars uppgift är att hålla ett jämt blodsocker eller trycka ner högt blodsocker. Men hormonet har också förmågan att stoppa fettförbränningen vilket kan leda till övervikt. Detta ser vi ofta hos personer med typ 2 diabetes där kroppen har ett överskott på insulin.  Insulin produceras i bukspottskörteln  i de så kallade ”langerska öarna”.

Mer om Insulin kommer

Den första typen

Diabetes typ 1, även kallad ungdomsdiabetes är den svårare typen och utgör 10% av alla diabetiker.  I detta fall pågår ett inbördeskrig mellan kroppens beta – celler och insulinhormonet. Beta – cellena är kroppens arme som ska dra sina svärd då inkräktare är på väg, liksom mycket annat då det gäller kroppens immunförsvar. Eftersom beta – cellerna ser kroppens eget insulin som en fiende försöker de så snabbt som möjligt att ta död på allt hormon.

Men allt eftersom hormonet förstörs produceras nytt, detta innebär att en typ 1:a fortfarande har en liten produktion insulin kvar i kroppen, men som inte är tillräcklig för att trycka ner mycket höga höjder blodsocker. Det är därför självklart en god idé att en diabetiker av denna typ inte äter kost som höjer blodsockret till dessa höjder. Om patienten äter rätt kan den klara sig med det lilla insulinet utan att egentligen behöva ta lika många sprutor som vanligen tas idag.

Den andra typen

Och så finns det en andra typ. Typ två diabetes är den absolut vanligaste och utgörs till 90 % av alla diabetiker, vilket också har namnet ”sockersjuka”, en gammal beskrivning som kan anses som helt korrekt eftersom att det beskriver precis vad det är. Tillskillnad ifrån den första typen så pågår fortfarande produktionen av insulin, ibland mer än vanligt men problemet ligger i att kroppens celler inte har förmågan att ta upp insulinet och sockret, vilket leder till att både insulinet och sockret blir kvar i blodet. För att lösa situationen producerar kroppen ännu mer insulin för att förmå cellerna att ta upp det vilket leder till ett kraftigt överskott som kan leda till övervikt och andra komplikationer. Cellerna har alltså blivit insulinresistenta.

Sidan är under uppbyggnad: mer information fylls på med tiden.