Hur påverkas vi utav alkoholhaltig dryck och när är du körklar?

Vad som påverkar när du kan köra igen efter du druckit har lika mycket med din fysik att göra som det har med alkoholkonsumtionen att göra. Ditt kön, din vikt, din dagsform, hur mycket och hur snabbt du dricker, vilken alkoholprocent drycken var av och hur väl du ätit innan du började dricka.

Enkelt sammanfattat kan man säga att alkohol påverkar oss negativt på tre olika sätt.

  • Alkohol påverkar vårt generella omdöme, vilket kan leda till att vi beter oss våldsamt eller utsätter oss för allmänna faror. Tillexempel köra bil onyktert.
  • Alkohol är beroendeframkallande och många har svårt att hantera sitt drickande. Vilket ofta leder till både personliga och ekonomiska tragedier.
  • Alkohol har en negativ effekt på kroppens alla vävnader och organ vilket kan leda till en rad olika sjukdomar och fysiska skador. Det är främst dessa vi tänkte gå igenom i den här artikeln.

 

Vad påverkar när jag kan köra?

En väldigt vanlig fråga som många personer ställer sig är när efter de druckit som de kan sätta sig bakom ratten igen. Trots att det vore praktiskt att enkelt svara på den frågan är det inte riktigt så enkelt. Det beror nämligen på så många faktorer och är individuellt för alla människor.

En sajt som beskriver bland annat alkoholförbränning mer detaljerat är sajten Tillnyktrad
På sajten kan du bland annat beräkna när du estimerat kan bli nykter, självklart inte pricksäkert men du får ett ca estimat på när du kan vara nykter.

Följ och dela gärna vidare!

Ekologisk matkasse - bäst i test

För att få märka ett livsmedel som ekologiskt krävs det att varan måste ”innehålla minst 95% ekologiska ingredienser” (Livsmedelsverket.se). Det är ett högt krav som därmed tydligt talar om för konsumenten att det är produkter som verkligen gynnar miljön. Men när det kommer till matkassar…

Fortsätt läsa

Kommentera