ILSI:s förtroenderåd

Här har ni listan på 2010 års förtroenderåd inom ILSI som består av minst femtio procent offentliga företrädare och ifrån ILSI:s medlemmar. Titta på listan och ställ dig frågan. Är detta personer du vill ska styra våra kostråd? Tror du att det går att hålla sig opartisk och fri ifrån jäv? Tveksamt

Följ och dela gärna vidare!