Är kolesterol farligt?

Som ni alla vet så anses ju mättat fett som farligt av bland annat Livsmedelsverket och detta med anledning av att mättat fett innehåller hög andel kolesterol och på så vis skulle vara farligt. Likaså gäller det ägg som också är tätt på kolesterol, kanske en av de kolesteroltätaste livsmedlen, varför en hjärtpatient i bland får rådet att byta ut smöret mot kolesterolsänkande margarin och inte äta mer än två ägg i veckan för att förbättra hälsan.

Men vad finns det för belägg för att anse kolesterol som farligt, har det någonsin bevisats vara farligt. Om du ställer frågan till livsmedelsverket, din läkare eller dietist får du antagligen ett ja men om du sedan ställer följdfrågan om han eller hon kan nämna någon studie som bevisat dess skadliga verkan blir svaret antagligen mer tveksamt.

Men en av de studier som gjorts på detta område är den så kallade Nordkarelen i början av 80 – talet. Detta är också en av de studie som det ofta refereras till i denna fråga.

Nordkarelen

Denna studie ansågs som ett lyckat experiment. I detta experiment utfördes en enorm kampanj. Man ville veta om man kunde se några märkbara skillnader på kolesterolvärdet mellan de som åt mycket och lite kolesterol.

Utförande: För att testa detta gjorde man som man alltid gör i studier. Samlar ett visst antal testpersoner, delar in dem i två eller fler grupper varav den ena fungerar som kontrollgrupp och de andra som behandlingsgrupp av olika kostråd eller preparat.

Studien som utfördes av medarbetarna vid universitetet i Kuopio, bestämde sig nu för att de två grupperna skulle vara invånarna i Nordkarelen (ett finskt landskap) och invånarna i universitetsstaden Kuopio eftersom där var hjärtdödligheten ungefär lika stora.

I Nordkarelen inleddes en kampanj mot det farliga kolesterolet, riskerna med att röka och fördelarna med att motionera. Skyltar och plakat sågs över allt, i busskurar, på fasadväggar, på stan, på arbetsplatser, i media etc. Men i Kuopio gjordes däremot ingenting, där fick invånarna fortsätta att äta och leva som de alltid gjort.

Resultat: Resultatet efter fem års uppföljning blev att dödligheten minskade i Nordkarelen jämfört med Kuopio. Därför valde författarna att se detta som ett lyckat resultat. Detta är en av stenarna till den ogenomträngliga borg av kolesterolmyt vi idag ser.

Kommentar:

Problemet är dock att det inte går att säga exakt vad det var som fick dödligheten att sänkas en aning genom att sluta röka, dra ner kolesterolet eller börja motionera. Vilket av de tre faktorerna var den egentliga orsaken?Kanske var det rökningen, vilket mycket väl kan stämma eftersom rökning främjar olika former av inflammationer, liksom diabetesoch inflammationer är kopplade till hjärtinfarkt.

Det går därför inte att dra några exakta slutsatser på resultatet ur denna studie eftersom den inte testades under full kontroll eller med bara ett specifikt råd att undersöka.

Resultatet blir att de sammantagna råden antagligen var bättre för hälsan eftersom hjärtinfarkterna sänktes, men vilken faktor som var avgörande, ja det är inte lika klart, men inget som spelar någon roll när man redan har bestämt sig för vad som är farligt.

Studien publicerade i tidskriften BMJ i början av 80 – talet.

Det rödmarkerade området utgör Nordkarlen vilket i denna studie fungerade som behandlingsgrupp, med råden att sluta röka, börja motionera och dra ner på det mättade fettet.

Det rödmarkerade området utgör staden Kuopio som i denna studie fungerade som kontrollgrupp. Anledning var att hjärtdödligheten var lika hög i dessa två områden.

Följ och dela gärna vidare!

Ekologisk matkasse - bäst i test

För att få märka ett livsmedel som ekologiskt krävs det att varan måste ”innehålla minst 95% ekologiska ingredienser” (Livsmedelsverket.se). Det är ett högt krav som därmed tydligt talar om för konsumenten att det är produkter som verkligen gynnar miljön. Men när det kommer till matkassar…

Fortsätt läsa

Kommentera