Fetmans historia: Utveckling

Detta är ett utdrag ur min uppsats ”fetmans historia” som ska vara klar i mars. Detta är delen om evolutionen och utvecklingen.

Utvecklingen

Biologiskt sett har människan inte förändrats avsevärt under de 200 000 år som nutidsmänniskan har vandrat på denna gjord. Det är det datumet som man säger sig vara säker på att arten människan övergick till den så kallade homosapiens sapiens, vilket innebar framgång i många avseenden, bland annat bättre teknik, bättre redskap mer upprätt gång etc. men det var först för 40 000 år sedan denna art av människan nådde Europa och det skulle dröja ytterligare årtusenden innan människan nådde våra breddgrader. Under denna period har människan som art varit i stort sätt sig lik, vad gäller kroppsliga funktioner och organ. Även många gener och DNA är sig lika genom historien.

På den tiden, var födan någonting viktigt för att människan skulle överleva. Den som inte fick tillräckligt med mat dog, och hela livet var en jakt efter föda och en kamp för att överleva. Likt vargarna var det den starkaste som överlevde och de svaga som rensades ut. Likt allt annat vad gäller evolutionens gång så har de svaga egenskaperna rensats ut och de starkare trädikt fram. Detta är en förklaring till varför människan bland annat fick upprätt gång, det var nämligen en fördel att gå upprätt och det var en fördel att ha mindre huvud. I samma takt som detta skedde så har människan tidigare i historien bland annat förlorat sina grövre tänder som vi bland annat finner hos aporna, just av den anledningen att vi anpassade oss efter mer lättuggad föda.

 

 

 

På den tiden fanns inga industrier och således åt man de råvaror naturen hade att tillgå. Det vill säga, man åt kött och då ofta vilt vilket är magert kött, som innehåller mycket animaliskt fett, det som vi idag kallar för mättat. Man åt också mycket fisk som innehåller mycket omättade fetter, dvs. omega 3 fetter. Eftersom varje måltid var en del i kampen om överlevnad så var det viktigt att vi fick i oss alla de näringsämnen vi behövde, men på den tiden fanns inga kostråd, inget livsmedelsverk och inga pekpinnar eller dieter. Man åt helt enkelt det som man kom över. Utifrån detta kan vi enkelt utesluta mycket av det vi idag äter, faktiskt runt 75 %. Tex allt bröd, alla mejeriprodukter pasta och margariner. Detta är föda som träder in senare i historien. Mer om det senare.

 

 

 

Följ och dela gärna vidare!

Ekologisk matkasse - bäst i test

För att få märka ett livsmedel som ekologiskt krävs det att varan måste ”innehålla minst 95% ekologiska ingredienser” (Livsmedelsverket.se). Det är ett högt krav som därmed tydligt talar om för konsumenten att det är produkter som verkligen gynnar miljön. Men när det kommer till matkassar…

Fortsätt läsa

Kommentera