Livsmedelsverket – Vilka bestämmer kostråden

Internettadress: www.slv.se

Livsmedelsverket är en svensk myndighet vars uppgift bland annat är att utarbeta kostråd som ska hålla Sveriges invånare i en god hälsa men också att godkänna och göra utredningar på saker som verkar tveksamma. Vilka tillsatser som bör vara godkända i vår mat, hur starkt besprutade en frukt får vara är också en fråga för livsmedelsverket.

Livsmedelsverket består av flera olika avdelningar, (se kartan ovan), olika avdelningar för olika ansvarsområden. Men den delen som är av mest intresse för denna blogg är nutritionsavdelningen, vars uppgift är just att reglera bra och dåliga matvanor. Chef för nutritionsavdelningen är när detta skrivs Irene Mattisson.

Expertgruppen för kost och hälsofrågor

Men där kostråden faktiskt diskuteras är i ”expertgruppen för kost och hälsofrågor”. Det är en grupp forskare och professorer som tar del av dagens forskning och försöker komma fram till en bra ståndpunkt i frågan som senare kan komma att bli ett officiellt kostråd.

Tex om det i framtiden skulle publiceras studier som övergripande visar att det mättade fettet är ofarligt, skulle dessa  professorer antagligen bedöma att kostråden bör ändras och råden uppdateras. Som följd skulle antagligen den offentliga sektor ändra i sina upphandlingslistor, tex skolor och äldreboende runt om i landet.

År 2008 satt 18 medlemmar med i expertgruppen, däribland Stephan Rössner, ett namn som du säkert hört förut. I gruppen finns ett ordförande som fram till hösten 2010 var docent Annika Sohlström men som ersattes av  Irene Mattisson som ovan nämns också är chef för nutritionsavdelningen.

Normalt hålls ungefär fyra möten per år. Ofta sker dessa möten i livsmedelsverkets lokaler men ibland även i konferenslokaler på olika hotell. För varje  möte förs ett protokoll, något som är en offentlig handling och som finns att ladda ner ifrån SLV:s hemsida. Klicka här

Nedan ser du ett utdrag ur ett av dessa protokoll:

”(…)Expertgruppen är bekymrad över att så många verkar ha uppfattningen att det finns ett lika starkt vetenskapligt stöd för lågkolhydratkost som för Livsmedelsverkets rekommendationer. Det konstaterades att det ännu inte finns någon systematisk review med avseende på lågkolhydratkostens positiva och negativa verkan(…)”

Protokoll: 08 – 09 – 24

Kanske är denna kritik riktad till Annika Dahlqvist och andra lågkolhyratförespråkare. Att det inte finns studier som talar för att lågkolhydratkost skulle vara hälsosamt stämmer inte, men kanske är de inte lika många. Söker du namnet på en studie eller vill du läsa någon av dem, klicka här.

Försäkran om objektivitet

Medlemmarna i gruppen byts ut efter åren och nya tillträder. Medlemmarna i gruppen tillhör i många fall något universitetssjukhus och är så kallad adjungerad professor, vilket innebär att de arbetar de arbetar deltid på ett universitet och sedan får arvoden ifrån andra håll, till exempel ett företag.

Innan en medlem får tillträda i gruppen så måste de skriva under en jävsdeklaration, där de skriver under på att de inte kan anses som jäv. Dessa handlingar är också offentliga och går fritt att hämta ut hos myndigheten. Dessa skrivs under av generaldirektören som när detta skrivs är Inger Andersson.

Ledamöter:

År 2010 satt följande experter i med i gruppen:

Gunnar Akner
Inger Andersson (ordförande)
Christian Berne
Inger Björck
Tommy Cederholm
Heléne Enghardt Barbieri, punkt 5,6
Lena Hulthén
Anette Jansson, punkt 7,8
Pia Lindeskog
Anna-Karin Lindroos, punkt 5,6
Torsten Mossberg
Elisabet Rothenberg
Annica Sohlström (sekreterare)
Wulf Becker
Lena Björck
Mai-Lis Hellenius
Lauren Lissner
Alicja Wolk
Fotnot: Flera av ledamöterna som suttit med i expertgruppen har medverkat i flera studier, du finner dem i studiebiblioteket.
Följ och dela gärna vidare!

Ekologisk matkasse - bäst i test

För att få märka ett livsmedel som ekologiskt krävs det att varan måste ”innehålla minst 95% ekologiska ingredienser” (Livsmedelsverket.se). Det är ett högt krav som därmed tydligt talar om för konsumenten att det är produkter som verkligen gynnar miljön. Men när det kommer till matkassar…

Fortsätt läsa

Kommentera