Lipoprotein en avgörande riskfaktor

Svenska livsmedelsverket skriver:

”Lipoprotein(a) kan vara en riskfaktor till hjärt- och kärlsjukdom, och i en del studier (Crisholm et al. 1996, jud et al. 1998, Lichtenstein et al. 1999) visats vara lägre efter intag av en kost med högre andel smör än efter intag av en kost med hög andel margarin. Jud och medarbetare (1998) kommenterade i en studie att trots att smör sänkte Lp(a), finns mer bevis för att mättat fett höjer LDL – kolesterol, som är en avgörande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Författarna anser att det mättade fettets effekt på LDL – kolesterolet, (det onda) utgör en större risk än den gynnsamma effekten.”

Detta skriver alltså SLV:s nutrionsavdelning som kommentar till de studier som de refererar till i frågan om risken med blodfetter och fettsammansättning.

Någon åsikt?

Du kan ladda ner (Crisholm et al.) genom att klicka på dem ovan.

Följ och dela gärna vidare!