LRC – studien: Studien som övertygade en hel värld

Man talar mycket om Ancel Keys diagram, och det misstag han gjorde i sina studier vilket fick följderna att en enorm kolesterolskräck sattes igång och spred sig som en löpeld över hela världen, men det finns en annan studie som också var en stor del i det som kom att hända.

Det jag talar om är den så kallade LRC – studien som är en av de mest citerade och refererade  studierna i detta ämne. Vissa forskare anser att LRC studien ger ett övertygande bevis på att kolesterol är farligt och bör undvikas, andra ställer sig tveksamma till dess övertygelse. Varför anses den som så övertygande för vissa och inte andra? Kanske är det inte så svårt att förstå. Så här gick det till.

Som vanligt delades försökspersonerna in i två grupper, över en kvarts miljon medelåldermän testades på sitt kolesterol, 4000 med de högsta värdena valdes ut och deltog i testet. Råden var självklart att äta en kost med låg andel kolesterol, detta var gemensamt för båda grupperna. Men det som skiljde dem åt var att den  ena gruppen blev behandlat med kolestyramin, vilket är en form av statin, vilket i sin tur är typ av medicin som sänker ditt kolesterol genom att blockera produktionen av nytt kolesterol. Den andra gruppen fick helt sonika ett ”lottsatspiller” som inte gav någon effekt. Vad tror du blev resultatet?

Deltagarna följdes under en period på 7 – 8 år och sedan kunde forskarna summera ett lyckat resultat. Behandlingsgruppen hade lyckats sänka sitt kolesterol mer än deltagarna i kontrollgruppen.
Studien sågs som en succé och genast började budskapet om studien spridas. Kort efter studiens publicering bjöds forskare över hela världen in till en så kallad konsensuskonferans där man informerade om studiens resultat.

Det som inte nämndes var att studien inte var helt statistiskt säker, det vill säga, det var för låg statistisk skillnad mellan de två olika grupperna, vilket gör att det kan bero på något annat. Ändå är studien en av de mest citerade studierna.

En liknande studie gjordes som publicerades i samma tidskrift, miettinen et. al, de båda handlade om samma sak och behandlingen var kolesterolsänkning men denna studie visade inte samma goda resultat. Den visade ett mycket sämre resultat än LRC – studien, varför således ingen talade om den.

Med hjälp av Sience Citation Index, kan vi se hur ofta de olika studierna har citerats under de fyra åren efter studien publicerades.

Studie:

Första året:

Andra året:

Tredje året:

Fjärde året:

  LRC – studien

109

121

202

18

Miettinens studie

6

5

3

1

Som du enkelt ser ovan så är studien med det bästa resultatet mest citerad, vad det nu kan bero på.

Följ och dela gärna vidare!

Ekologisk matkasse - bäst i test

För att få märka ett livsmedel som ekologiskt krävs det att varan måste ”innehålla minst 95% ekologiska ingredienser” (Livsmedelsverket.se). Det är ett högt krav som därmed tydligt talar om för konsumenten att det är produkter som verkligen gynnar miljön. Men när det kommer till matkassar…

Fortsätt läsa

Kommentera